Một đám cưới tại Nhật có thể được tổ chức theo phong cách phương tây hay truyền thống. Trong nhiều trường hợp, một đám cưới có thể là sự kết hợp giữ cả hai phong cách.

Click để đọc thêm…