Dưới đây là danh sách những vị trí ngắm hoa anh đào (hanami) đẹp nhất ở Hiroshima, bao gồm cả thời gian ngắm đẹp nhất trong năm, do chính japan-guide xếp hạng. Bạn cũng có thể xem thêm danh sách những vị trí ngắm hoa đẹp nhất nước Nhật.