Đây đảm bảo là những địa điểm lý tưởng cho những chuyến đi được quyết định vào phút chót.