Có một ngôi đền biểu tượng cho tất cả những thứ gì mà bạn có thể tưởng tượng ở Kyoto, và cả một số ít những thứ mà bạn chưa bao giờ nghĩ đến. Ngôi đền này tượng trưng cho vẻ đẹp.

Click để đọc thêm…