MOS Burger đã cung cấp cơm kẹp ở Nhật trong 1 thời gian, nhưng trang web của họ đã nói về sự khó khăn khi thay thế cái bánh hamburger nhỏ bằng một lát cơm mà khi bạn ăn nó, nó sẽ không vỡ ra. Từ kinh nghiệm bản thân của tôi, có thể nói rằng khi chúng ta đặt món cơm kẹp thì cơm sớm muộn gì cũng vỡ ra, nếu không ăn kịp lúc.

Click để đọc thêm…