Maneki Neko

January 19, 2013 | | Văn hóa nước Nhật

Một biểu tượng cực kỳ dễ thương của Nhật, chú mèo may mắn Maneki Neko như một xu hướng không bao giờ tàn của mọi lứa tuổi và của thời gian!

Click để đọc thêm…