Lễ hội Yokote Kamakura (横手の雪祭り, Yokote no Yuki Matsuri) có lịch sử khoảng 400 năm. Lễ hội được tổ chức hàng năm vào ngày 15 và 16 tháng 2 tại thành phố Yokote – một thành phố nằm ở phía Đông nam tỉnh Akita. Đến với lễ hội, bạn sẽ nhìn thấy rất nhiều lều tuyết được gọi là Kamakura, chúng được xây tại các địa điểm khác nhau trong thành phố.

Click để đọc thêm…