Lễ hội Ishidori (Ishidori Matsuri) hày còn gọi là lễ hội của những hòn đá, được tổ chức ở thành phố Kuwana thuộc quận Mie. Ishidori bắt đầu vào nửa đêm thứ Bảy đầu tiên của tháng Tám và kéo dài đến cuối tuần.

Click để đọc thêm…