Các bạn có nghĩ rằng “Chỉ có mùa đông mới có thể xem được lễ hội ánh sáng” không?