Uống rượu là một phần khá quan trọng trong văn hóa Nhật. Như tất cả những yếu tố văn hóa khác, có một vài vấn đề cần chú ý xung quanh việc uống rượu tại Nhật.

Click để đọc thêm…