Bạn nói Mỹ tốt nhất, Mỹ có công nghệ tiên tiến nhất, Mỹ bắt kịp xu hướng nhất… nhưng bạn có chắc rằng có những ‘thứ’ tại Nhật- một xứ sở có biết bao nhiêu truyền thống đáng ngưỡng mộ lại sở hữu mà có lẽ Mỹ lại không có không?

Click đọc thêm…