Cùng tìm hiểu về 2 loại bánh wagashi ở tiệm Heineken (Kyoto) là Ayu và Kuzuyaki.

Click để đọc thêm…