ài viết giới thiệu về 100 câu thành ngữ thịnh hành ở Nhật và cả một số câu tương tự rất quen thuộc trong “Kaze Hikaru”…

Click để đọc thêm…