Kaneyo bắt đầu mở cửa trong thời kỳ Taisho và đã kinh doanh trong hơn 100 năm nay.
Bước vào Kaneyo như được qua về quá khứ. Bầu không khí, nhân viên, dịch vụ, kiến trúc, tất cả mọi thứ như đến từ một thời gian khác.

Click để đọc thêm…