Aoi Matsuri mang mục đích tôn thờ các vị thần đền Kamo (Kamigamo và Shimogamo) và thỉnh cầu được bảo vệ khỏi tai ương, nạn đói và bệnh dịch. Suốt mười lăm thế kỷ, người dân Kyoto đã tiếp nối tập tục lâu đời này. Kichisen nằm sát bên đền Shimogamo và sử dụng hình ảnh hoa thục quỳ của đền để làm biểu tượng cho nhà hàng…

Click để đọc thêm…