Sự kiện Idol Expo là cuộc gặp gỡ với những thần tượng được yêu thích tại một địa điểm vô cùng thuận lợi.