Ở quận Wake trong xứ Iyô có một cây anh đào cổ thụ được người đời gọi là ” Cây anh đào ngày mười sáu “. Hàng năm cứ đến ngày mười sáu tháng giêng âm lịch là cây anh đào ấy nở hoa, và hoa chỉ nở một ngày hôm ấy rồi tàn ngay. Vì vậy thường thì phải đợi đến mùa xuân hoa anh đào mới nở, thế nhưng cây anh đào ấy lại nở hoa vào giữa mùa đông giá lạnh. Cây anh đào nở hoa vào ngày mười sáu chẳng phải cho đời hoa- hay ít nhất thì vốn không phải là như thế- mà vì linh hồn của một người đàn ông đã nhập vào cây…

Click để đọc thêm…