Thành Hiroshima (広 島 城, Hiroshima-jo), Đôi khi được gọi là Thành Cá Chép (鲤城, Rijō) là một lâu đài nằm ở Hiroshima, Nhật Bản. Đây là thành của các daimyō (chúa phong kiến) Hiroshima. Được xây dựng vào những năm 1590, lâu đài đã bị phá hủy trong vụ đánh bom nguyên tử vào năm 1945. Và sau đó được xây dựng lại vào năm 1958 như là một bản sao của bản gốc.

Click để đọc thêm…