Hello Sadako?

November 18, 2013 | | Văn hóa nước Nhật

Trên đường trở về từ chỗ làm, tôi thường đi qua một khu vực rất yên bình, khu Yokohama. Một ngày, trong lúc đang trên đường trở về, tôi quyết định sẽ đi long vòng một chút. Tôi muốn dành một chút thời gian để đắm mình trong những ánh sáng cam và hồng của buổi hoàng hôn Nhật Bản.

Click để đọc thêm…