Đây là 33 món ăn vặt kinh điển đứng đầu danh sách. Tất cả mọi người ở Nhật đều biết tới chúng và nhiều người cảm thấy hoài cổ với chúng. Chúng được xếp hạng dựa trên mức độ nổi tiếng.

Click để đọc thêm…