Nếu các bạn ở Nhật thì chắc chắn các bạn sẽ biết đến của hàng này, tuy nhiên, một bài review ngắn về nó dành cho những bạn chưa đến Nhật thì sao nhỉ?

Click để đọc thêm…