Nhà bạn nào nuôi mèo thì biết rất rõ tình thế này, nhiều lúc chúng cứ như boss của chúng ta, có khả năng thượng cẳng chân tay mà đạp ta một cách không thương tiếc…

Click để đọc thêm…