Totoro, từ bộ phim hoạt hình từ những năm 1988, “Hàng xóm của tôi là Totoro”, vẫn luôn là một trong những nhân vật được yêu thích nhất bước ra từ thế giới phép thuật của Ghibli

Click để đọc thêm…