Nhắc đén trái cây, như cam, quýt, măng cụt, bạn sẽ hình dung 1 loại quả tròn, dễ lăn, thế nhưng cam ngũ giác thì sao nhỉ? Đột biến hay là lai giống với chủ đích…?


Click để đọc thêm…