Người Nhật luôn thích thú với những món đồ nhỏ nhỏ, xinh xắn, thế nên bất cức vật dụng gì, với trí tưởng tượng của họ, nó đều có thể hóa phép thafnh1 thứ rất tuyệt vời. Gác đũa cũng như vậy :”>

Click để đọc thêm…