Bạn yêu thích Nhật Bản…? Bạn tự tin về sự hiểu biết của mình…? Hãy thử sức những kiến thức của bạn bằng cách tham gia game nào….! Vừa chơi game, vừa nhận rep và huy hiệu, ngại gì mà không thử sức….

Click để đọc thêm…