Có bao giờ các bạn muốn tự mình tạo hình con Thiên Nga vừa có tác dụng chưng trên bàn học cho đẹp, vừa dùng để đựng viết hay chưa ?
Ngoài Thiên Nga, những con vật khác cũng đẹp không kém (Những con rùa lạ mắt, con cú có cặp mắt to tròn, trái dứa tua tủa mắt cáo, chim tòng hạt sống động như thật…)
Hãy tự mình khám phá ebook đặc sắc này bạn nhé !

Click để đọc thêm…