hận thấy những tài liệu luyện thi theo chuẩn cũ (1,2,3,4 kyuu) vẫn còn rất nhiều giá trị và bổ ích trong quá trình ôn luyện, nay mình tổng hợp và phân loại tài liệu để đưa lên chia sẻ cùng các bạn những thứ mình có.

Click để đọc thêm…