Kakunodate là một pháo đài quan trọng trong khu vực, và một thị trấn nhỏ được xây dựng quanh lâu đài vào nửa cuối thế kỉ 16.