Chợ đường phố (札幌場外市場, Sapporo Jōgai Ichiba) bao gồm khoảng 80 cửa tiệm và nhà hàng xếp san sát nhau ở vài dãy nhà bên ngoài khu trung tâm mua sắm đầu mối ở Sapporo.