Chúng ta, những người yêu Nhật, từ vốn văn hóa, phong tục cho đến những sở thích, thế nhưng nhiều khi, lại bị cấm đoán, bị xem là ”cuồng”, thậm chí nặng hơn là ” không bình thường”. Nếu vậy thì bạn hãy đặt 1 chiếc vé để tới Akihabara, nơi Otaku có thể thỏa sức vẫy vùng đâm mê

click để đọc thêm…