Tiếng Nhật là một trong những ngôn ngữ được đánh giá là khó, tuy nhiên có những mẹo vặt mà bạn lại không hề biết để có thể master chúng, và văn hóa là một trong số dó…

Click để đọc thêm…