Khách sạn tình yêu (còn được gọi là cửa hàng hoặc khách sạn thời trang) là những khách sạn cung cấp phòng đôi trong một thời gian ngắn.

Click để đọc thêm…