Bảo tàng Manga quốc tế Kyoto(京都国際マンガミュージアム, bảo tàng Kyōto Kokusai Manga) được mở cửa vào tháng 11 năm 2006. Bao gồm 3 tầng nhà và một tầng hầm, phần lớn các bức tưởng ở đây đều được thiết kế theo kiểu kệ manga.

Click để đọc thêm…