Otsukimi, ( お月見 ) còn được gọi là tsukimi (月见), dịch theo nghĩa đen là ngắm trăng. Lễ hội này được ra đời nhằm tôn vinh mặt trăng trong mùa thu, mùa có thể nói là trăng được tròn nhất…

Click để đọc thêm…