Đừng tìm cách khoe mẽ chiếc di động của mình ở Nhật, hoặc bạn sẽ là trò cười cho dân bản xứ.
Điện thoại di động ở Nhật, 1 mặt nào đó, có thể xem như 1 nét văn hóa độc đáo khác, bên cạnh pop culture (anime/manga/games) hay lịch sử.

Click để đọc thêm…