Đền Kamigamo (上 贺 茂 神社Kamigamo Jinja ) là một khu bảo tồn Thần đạo quan trọng trên bờ sông Kamo ở phía bắc Kyoto , đầu tiên thành lập năm 678 . Tên chính thức là đền Kamo- wakeikazuchi (贺 茂 别 雷神 社Kamo- wakeikazuchi jinja)

Click để đọc thêm…