Ngôi đền gắn với thời kỳ Heian ở Kyoto và Hoàng gia, được xây dựng vào năm 859 (Jōgan 1), trên nền các cấu trúc đầu tiên của ngôi đền.

Click để đọc thêm…