Atago Jinja là một ngôi đền ở trung tâm của khu kinh doanh của Tokyo (Minato-ku) đó là nơi nổi tiếng nhất trong một thời gian dài, dốc, cầu thang đá cổ xưa của nó.

Click để đọc thêm…