Ngày nay có rất nhiều cách để mọi người có thể liên lạc với nhau, từ tin nhắn đến email, tweets thậm chí cả một cuộc gọi trong đêm vào lúc say, tất cả chúng đều khiến bạn có cảm giác mình đang dần quên đi cách liên lạc thực sự với mọi người.

Click để đọc thêm…