Bạn yêu thích văn hóa Nhật Bản, nhưng lại không có khả năng đọc tiếng Nhật, vậy thì sao không thử nhanh chân đăng ký ngay vào lớp học tiếng Nhật khóa 3 nào. Bạn sẽ được học tập, trao đổi, trò truyện với mọi người.

Click để đọc thêm…