Đối với hầu hết khách du lịch đến thăm Nhật Bản, chợ cá Tsukiji ở Tokyo nằm trong danh sách những nơi nên đi và trải nghiệm. Tsukiji qủa thực rất tuyệt, nhưng càng lúc càng khó đến và trải nghiệm nơi đó bởi nó không còn được mở cửa rộng rãi cho người dân nữa.

click để đọc thêm…