Có người nói Geisha là những con người của nghệ thuật, họ cống hiến bản thân để giúp vui cho khách, nhưng có người lại bảo Geisha là 1 nghề không tốt, nó đi trái lại với thuần phong mỹ tục… Vậy bạn tin ai và cách nhìn nhận về Geisha của bạn như thế nào?

Click để đọc thêm…