Bút lông Fude phổ biến khắp Nhật Bản, vì cây bút với vỏ ngoài bọc sơn mài này dùng loại mực sử dụng vào cách nhuộm yuzen truyền thống của Kyoto để làm túi vải…

Click để đọc thêm…