Ai cũng biết, người dân Nhật Bản có tuổi thọ cao nhất thế giới mà  phần lớn bí quyết nằm ở chế độ ăn uống lành mạnh. Những công thức để  sống thọ sau đây đúc kết từ Nhật Bản có thể không mới nhưng vấn đề ở  chỗ, họ đã thực hành theo cả đời để sống lâu và khỏe mạnh…

Click để đọc thêm…