Ở Nhật Bản, khi gọi vào số điện thoại của thần Yato trong anime/manga Noragami, bạn sẽ thật sự nghe được giọng của Yato đang độc thoại.