Aoi Matsuri hay “Lễ hội thục quỳ” là một trong ba lễ hội chính hằng năm được tổ chức tại Kyoto, Nhật Bản. Đây là lễ hội của hai miếu Kamo ở phía bắc thành phố, miếu Shimogamo và miếu Kamigamo, thế nên lễ hội này còn có thể gọi là lễ hội Kamo…

Click vào để đọc thêm