May mắn được mấy người bạn mới đến từ San Francisco mời đến một bữa tối kaiseki với món tempura ở một trong những nhà hàng cho ở trọ nổi tiếng nhất Kyoto: Yoshikawa Ryokan. Yoshikawa Ryokan là một nhà trọ tốt, hẳn thế, nhưng nó còn nổi tiếng hơn vì cách làm tempura. Nhiều người Kyoto đến đó chỉ để ăn tối tempura mà thôi.

Click để đọc thêm…