Nhật được coi là đất nước với những nền văn hóa, truyền thống, đặc trưng và khá khác lạ với các đất nước nằm trong khu vực phương Đông khác, để đến tham quan với Nhật một cách vui vẻ nhất, bạn trước tiên phải tìm hiểu rất kỹ về phong tục nơi đây, nhưng có lẽ ít bạn biết được rằng có đến 7 điều thật chất không bị coi là bất lịch sự, hay khiếm nhã nếu bạn thật hiện ở đất nước mang đậm chất văn hóa này

Click để đọc thêm…