Gần đây bạn có ngó qua tủ lạnh của mình không? Hộp kem mà bạn mua từ mùa hè năm trước đã trở thành pháo đài băng chưa? Còn cả cái đống trông giống giống thịt đã bị để trong tủ lạnh quá lâu kia nữa?

Click để đọc thêm…